Зарегистрирован законопроект о реструктуризации «зеленого» тарифа

15 червня 2020 року у Верховній Раді України було зареєстровано законопроект № 3658 «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» (далі – «Законопроект»).

Законопроект було розроблено з метою імплементації положень Меморандуму про взаєморозуміння (далі – «Меморандум»), що був підписаний 10 червня 2020 року між Урядом України та двома асоціаціями, які представляють інтереси інвесторів у сфері відновлюваних джерел енергії (далі – «ВДЕ»): Українською вітроенергетичною асоціацією та Європейсько-українським енергетичним агентством. Законопроект також передбачає внесення суттєвих змін до порядку організації та проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.

Законопроект запропоновано внесення змін до таких законів України:

 • «Про альтернативні джерела енергії»;
 • «Про ринок електричної енергії»;
 • «Про режим іноземного інвестування»;
 • «Про оренду державного та комунального майна».

Меморандум передбачає, що Законопроект повинен бути прийнятий Верховною Радою до 1 серпня 2020 року. Основні положення Законопроекту наводимо нижче.

Зменшення розмірів «зелених» тарифів та встановлення граничного розміру «зеленого» тарифу для певних об’єктів ВДЕ

Передбачається застосування понижуючих коефіцієнтів для зменшення розмірів «зелених» тарифів з 1 липня 2020 року. Розміри «зелених» зменшуються наступним чином:

 • на 15% для сонячних електростанцій (далі – «СЕС») із встановленою потужністю більше 1 МВт, введених в експлуатацію з 01.07.2015 до 31.12.2019;
 • на 10% для СЕС із встановленою потужністю менше 1 МВт, введених в експлуатацію з 01.07.2015 до 31.12.2019;
 • на 7,5% для вітрових електростанцій (далі – «ВЕС»), введених в експлуатацію з 01.07.2015 до 31.12.2019 та які складаються з вітроустановок одиничною встановленою потужністю від 2 МВт та більше;
 • на 2,5% для ВЕС, введених в експлуатацію з 01.01.2020;
 • на 2,5% для СЕС із встановленою потужністю 1 МВт та більше, введених в експлуатацію з 01.01.2020 до 31.07.2020;
 • на 2,5% для СЕС із встановленою потужністю до 1 МВт, введених в експлуатацію з 01.01.2020.

Пропонується запровадити максимальний розмір «зеленого» тарифу для СЕС та ВЕС, введених в експлуатацію до 30.06.2015. Зокрема, він дорівнюватиме тарифу, що застосовується для наземних СЕС із встановленою потужністю понад 10 МВт, введених в експлуатацію до 31.03.2013, але при цьому буде зменшений на 15%.

Обмеження строків введення в експлуатацію нових СЕС

Обмеження строків введення в експлуатацію нових СЕС для отримання «зеленого» тарифу пропонується здійснити шляхом зменшення з 01.08.2020 розмірів «зеленого» тарифу для таких об’єктів на 60%.

Запровадження пришвидшеної відповідальності за небаланси електроенергії

Для об’єктів ВДЕ із встановленою потужністю понад 1 МВт пропонується застосовувати «пришвидшену» відповідальність за небаланси електроенергії:

 • до 31.12.2020 – 0%;
 • з 01.01.2021 – 50%;
 • з 01.01.2022 – 100%.

Звертаємо Вашу увагу, що для об’єктів ВДЕ із встановленою потужністю до 1 МВт пришвидшена відповідальність за небаланси електроенергії не застосовується. Для таких об’єктів, як і раніше, передбачено поступове запровадження відповідальності за небаланси з 01.01.2021 10% із зростанням на 10% кожного року до досягнення показника 100% у 2030 році.

Зменшення допустимої похибки у прогнозування відпуску електроенергії

Наразі діє допустима похибка прогнозування відпуску електроенергії (допустима похибка застосовуватиметься до 31.12.2029), яка становить 20% для ВЕС та 10% для СЕС. Законопроектом пропонується зменшити допустиму похибку прогнозування відпуску електроенергії, яка становитиме:

 • 10% для ВЕС;
 • 5% для СЕС.

Врегулювання питання здійснення відшкодування виробникам з ВДЕ за не відпущену електроенергію

Законопроектом пропонується на законодавчому рівні врегулювати питання здійснення відшкодування виробникам з ВДЕ за не відпущену електричну енергію у разі застосування команд диспетчера оператора системи передачі (далі – «ОСП») на зменшення навантаження.

Запропоновано визначити ОСП (НЕК «Укренерго») суб’єктом, відповідальним за здійснення такого відшкодування. Виробники з ВДЕ виступатимуть постачальниками послуг з балансування, але за межами балансуючого ринку електроенергії. Вартість послуги із зменшення навантаження буде відшкодовуватись виробникам ВДЕ за встановленим «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною. Розрахунок обсягу не відпущеної електроенергії повинен здійснюватися відповідно до методики, яка буде додатком до Правил ринку. Порядок надання послуг зі зменшення навантаження виробниками ВДЕ буде визначатись Правилами ринку. Відповідний проект змін до Правил ринку був опублікований на сайті НКРЕКП 11 червня 2020 року.

Надання державних гарантій стосовно незмінності законодавства (стабілізаційне застереження)

Пропонується закріпити положення, що на період з 01.01.2020 до 31.12.2029 для виробників ВДЕ, яким «зелені» тарифи вже встановлені або будуть встановлені, такі «зелені» тарифи не будуть змінені або відмінені, а понижуючі коефіцієнти не будуть змінені або застосовані будь-яким іншим чином, що може призвести до втрат та/або збитків та/або неодержання правомірно очікуваних доходів такими виробниками з ВДЕ.

Крім того, пропонується закріпити в Законі України «Про режим іноземного інвестування» державні гарантії захисту іноземних інвестицій, пов’язані з застосуванням «зеленого» тарифу, на весь строк дії «зеленого» тарифу. До прав і обов’язків виробників з ВДЕ за договором купівлі-продажу електроенергії («PPA») буде застосовуватись законодавство, чинне на момент набрання чинності закону.

Уточнення максимального розміру цінових пропозицій («price caps») на аукціонах

 • Цінова пропозиція СЕС та ВЕС не може перевищувати 9 євроцентів за 1 кВт•год – для аукціонів, що проводяться до 31.12.2024, та не може перевищувати 8 євроцентів за 1 кВт•год – для аукціонів, що проводяться з 01.01.2025.
 • Цінова пропозиція для виробників з інших ВДЕ (біомаса, біогаз, а також мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) не може перевищувати 12 євроцентів за 1 кВт•год.

Графік проведення аукціонів

Чинне законодавство передбачає, що аукціони проводяться двічі на рік, не пізніше 1 квітня та 1 жовтня відповідного року. Законопроект уточнює, що аукціони будуть проводитися згідно з графіком проведення аукціонів на відповідний рік.

Зменшення мінімальної частки обов’язкового розподілу річних квот підтримки за окремими технологіями

Річна квота підтримки розподіляється на частки за окремими видами ВДЕ. Передбачається зменшення мінімальної частки обов’язкового розподілу річних квот підтримки за окремими технологіями (сонце, вітер, інші види ВДЕ) з 15% до 10%.

Інші запропоновані зміни до порядку організації та проведення аукціонів

Передбачається надання можливості участі в аукціонах для СЕС, розміщених на дахах та/або фасадах будівель і споруд. Законопроектом пропонується закріпити можливість надання в оренду дахів та/або фасадів будівель та інших капітальних споруд, що перебувають у державній або комунальній власності, для проведення аукціонів на будівництво СЕС.

Законопроектом уточнено, що в рамках річної або додаткової річної квоти підтримки Кабінетом Міністрів України за поданням Міненерго, можуть бути:

 • визначені окремі області (регіони) для будівництва об’єктів з ВДЕ;
 • визначені максимальні величини потужності об’єкта ВДЕ, щодо якого виробник з ВДЕ може набути право на підтримку на відповідному аукціоні;
 • запропоновані земельні ділянки для будівництва об’єктів ВДЕ з визначеними технічними параметрами та технічними умовами на приєднання до електричної мережі;
 • запропоновані дахи та/або фасади будівель та інших капітальних споруд, що надаються в оренду для будівництва СЕС з визначеними технічними параметрами та технічними умовами на приєднання до електричної мережі.

Особливості оголошення і проведення таких аукціонів визначаються порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.

Також пропонується збільшити максимальну частку річної квоти підтримки, яку може отримати один кінцевий бенефіціарний власник (контролер) за один календарний рік, з 25% до 35%.

Законодавство: Проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» № 3658 від 15.06.2020.