Анализ главных изменений в соответствии с принятым Законом о реструктуризации «зеленого» тарифа

21 липня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон про реструктуризацію «зеленого» тарифу № 810-IX.

Закон було прийнято для імплементації положень Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного 10 червня 2020 року між Урядом України та двома асоціаціями, які представляють інтереси інвесторів у сфері відновлюваних джерел енергії (далі – «ВДЕ»): Українською вітроенергетичною асоціацією та Європейсько-українським енергетичним агентством.

Закон був підписаний Президентом 31 липня 2020 року та набрав чинності 1 серпня 2020 року.

1 серпня 2020 року відбулося засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі – «НКРЕКП»), на якому було прийнято постанову № 1497 щодо перегляду розмірів «зелених» тарифів та надбавок до «зелених» тарифів за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва. Постанова НКРЕКП № 1497 із оновленими розмірами «зелених» тарифів та надбавок до «зелених» тарифів набрала чинності також 1 серпня 2020 року.

Зменшення розмірів «зелених» тарифів

Відповідно до Закону розміри «зелених» тарифів зменшуються наступним чином:

Пропозиції щодо 2-річного продовження терміну дії «зеленого» тарифу не були підтримані, всупереч численним запитам українського бізнесу та міжнародних організацій.

Застосування «зеленого» тарифу для електроенергії, що виробляється з біомаси та/або біогазу

«Зелений» тариф для виробників електроенергії з біомаси та/або біогазу застосовується виключно для електроенергії, яка виробляється об’єктами, що введені в експлуатацію до 01.01.2023.

Запровадження «пришвидшеної» відповідальності за небаланси електроенергії

Пришвидшена відповідальність за небаланси електроенергії буде застосовуватися до об’єктів ВДЕ із встановленою потужністю понад 1 МВт:

Для об’єктів ВДЕ із встановленою потужністю до 1 МВт пришвидшена відповідальність за небаланси електроенергії не застосовується. Для таких об’єктів, як і раніше, передбачено поступове запровадження відповідальності за небаланси з 01.01.2021: 10% із зростанням на 10% кожного року до досягнення показника 100% у 2030 році.

Зменшення допустимої похибки у прогнозуванні відпуску електроенергії

Законодавство передбачає застосування до 31.12.2029 допустимої похибки прогнозування відпуску електроенергії, яка до прийняття Закону становила 20% для ВЕС та 10% для СЕС. Закон передбачає зменшену допустиму похибку прогнозування, яка становить:

 • 10% для ВЕС;
 • 5% для СЕС.

Спеціальний тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств «зеленої» електрометалургії

Закон передбачає встановлення спеціального тарифу на послуги з передачі електричної енергії, що купується підприємствами «зеленої» електрометалургії для цілей виробництва сталі.

Тариф для таких підприємств буде нижчим, оскільки він не враховуватиме витрати ОСП (НЕК «Укренерго») на виконання спеціальних обов’язків із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

Підприємство «зеленої» електрометалургії – це юридична особа, що здійснює господарську діяльність з виробництва сталі з нормами прямих викидів CO2 із сталеплавильного виробництва на рівні не більше 250 кг на тонну сталевої продукції та використанням електродугового методу виробництва.

Спеціальний тариф на послуги з передачі електричної енергії для підприємств «зеленої» електрометалургії буде застосовуватися протягом періоду дії «зеленого» тарифу (до кінця 2029 року). Спеціальний тариф буде встановлюватися одночасно з переглядом звичайного тарифу НЕК «Укренерго» на послуги з передачі електричної енергії.

Закон також містить порядок встановлення НКРЕКП такого спеціального тарифу. Підстави для встановлення НКРЕКП спеціального тарифу наступні:

 • довідка Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо підтвердження статусу підприємства «зеленої» електрометалургії для конкретного підприємства;
 • довідка Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, що підтверджує виробництво підприємством «зеленої» електрометалургії сталі виключно електродуговим методом та з нормами прямих викидів сталеплавильного виробництва CO2 на рівні не більше 250 кг на тонну сталевої продукції.

Оновлені розміри надбавок до «зеленого» тарифу або аукціонної ціни

Закон передбачає наступні оновлені розміри надбавок за використання обладнання українського виробництва:

При цьому, максимальний розмір надбавки до аукціонної ціни за використання обладнання українського виробництва після досягнення 6 років експлуатації відповідного об’єкта електро-енергетики повинен становити не більше 10%.

Забезпечення здійснення платежів виробникам ВДЕ

Відповідно до Закону Кабінет Міністрів України (далі – «КМУ») повинен передбачити у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку Гарантованого покупця для здійснення платежів виробникам ВДЕ. Такі видатки формуються відповідно до бюджетних запитів Міністерства енергетики на основі розрахунків, наданих НКРЕКП, у розмірі не менше 20% прогнозної товарної продукції виробітку електроенергії з альтернативних джерел енергії на відповідний рік.

Закон також містить інший захід тимчасового характеру для забезпечення здійснення платежів виробникам електроенергії з ВДЕ. Він передбачає, що кошти, отримані ОСП (НЕК «Укренерго») від розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів станом на 1 липня 2020 року, використовуватимуться для наступних цілей:

 • 30% – на гарантування фактичної наявності розподіленої пропускної спроможності, технічного обслуговування та збільшення пропускної спроможності шляхом здійснення інвестицій у систему передачі, зокрема в будівництво нових міждержавних ліній електропередачі тощо;
 • 70% – на погашення заборгованості Гарантованого покупця.

Гарантований покупець перераховує отримані кошти наступним чином:

 • 50% – для ДП «НАЕК «Енергоатом»;
 • 50% – для здійснення платежів виробникам електроенергії з ВДЕ.

Крім того, для погашення заборгованості Гарантованого покупця перед виробниками електроенергії з ВДЕ, що утворилася станом на 1 серпня 2020 року, КМУ повинен протягом трьох місяців з дня набрання чинності Закону внести до Верховної Ради проекти законів щодо відшкодування такої заборгованості протягом 2021-2022 років шляхом оформлення облігацій внутрішньої державної позики з терміном обігу 5 років.

Врегулювання питання здійснення відшкодування виробникам електроенергії з ВДЕ за не відпущену електроенергію

Закон визначає ОСП (НЕК «Укренерго») як суб’єкта, відповідального за здійснення відшкодування виробникам електроенергії з ВДЕ за обмеження генерації. Виробники електроенергії з ВДЕ виступатимуть постачальниками послуг з балансування, але за межами балансуючого ринку електроенергії. Вартість послуги із зменшення навантаження буде відшкодовуватись виробникам електроенергії з ВДЕ за встановленим «зеленим» тарифом або за аукціонною ціною.

Розрахунок обсягу не відпущеної електроенергії повинен здійснюватися відповідно до методики, яка буде додатком до Правил ринку. Порядок надання послуг зі зменшення навантаження виробниками електроенергії з ВДЕ буде визначатись Правилами ринку. Відповідний проект змін до Правил ринку був опублікований на сайті НКРЕКП 11 червня 2020 року.

Надання державних гарантій стосовно незмінності законодавства (стабілізаційне застереження)

Закон передбачає положення, що на період з 01.01.2020 до 31.12.2029 «зелені» тарифи не будуть змінені або відмінені для виробників електроенергії з ВДЕ, яким «зелені» тарифи вже встановлені або будуть встановлені, а понижуючі коефіцієнти не будуть змінені або застосовані будь-яким іншим чином, що може призвести до втрат та/або збитків та/або неодержання правомірно очікуваних доходів такими виробниками електроенергії з ВДЕ.

Закон також передбачає фіксацію в Законі України «Про режим іноземного інвестування» державних гарантій захисту іноземних інвестицій, пов’язаних із застосуванням «зеленого» тарифу, на весь строк дії «зеленого» тарифу. До прав і обов’язків виробників електроенергії з ВДЕ за договором купівлі-продажу електроенергії («PPA») буде застосовуватись законодавство, яке діяло на момент набрання чинності Закону.

Зазначені гарантії не поширюються на зміни до законодавства, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони навколишнього природного середовища.

Уточнення максимального розміру цінових пропозицій («price caps») на аукціонах

Цінові пропозиції СЕС та ВЕС не можуть перевищувати 9 євроцентів за 1 кВт*год – для аукціонів, що проводяться до 31.12.2024, та не можуть перевищувати 8 євроцентів за 1 кВт*год – для аукціонів, що проводяться з 01.01.2025.

Цінові пропозиції для виробників електроенергії з інших видів ВДЕ (біомаса, біогаз, а також мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) не можуть перевищувати 12 євроцентів за 1 кВт*год.

Зменшення мінімальної частки обов’язкового розподілу річних квот підтримки за окремими технологіями

Річна квота підтримки розподіляється на частки за окремими видами ВДЕ. Передбачено зменшення мінімальної частки обов’язкового розподілу річних квот підтримки за окремими технологіями (сонце, вітер, інші види ВДЕ) з 15% до 10%.

Інші зміни до порядку організації та проведення аукціонів

Закон вносить уточнення, що в рамках річної або додаткової річної квоти підтримки Кабінетом Міністрів України за поданням Міненерго, можуть бути:

 • визначені окремі області (регіони) для будівництва об’єктів ВДЕ;
 • визначені максимальні величини потужності об’єкта ВДЕ, щодо якого виробник електроенергії з ВДЕ може набути право на підтримку на відповідному аукціоні;
 • запропоновані земельні ділянки для будівництва об’єктів ВДЕ із визначеними технічними параметрами та технічними умовами на приєднання до електричної мережі;
 • запропоновані дахи та/або фасади будівель та інших капітальних споруд, що надаються в оренду для будівництва СЕС із визначеними технічними параметрами та технічними умовами на приєднання до електричної мережі.

Особливості оголошення та проведення таких аукціонів визначаються Порядком проведення аукціонів з розподілу квоти підтримки.

Закон передбачає, що аукціони будуть проводитися відповідно до графіку проведення аукціонів на відповідний рік. Максимальна частка річної квоти підтримки, яку може отримати один кінцевий бенефіціарний власник за один календарний рік – 25%.

Законодавство: Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» № 810-IX від 21.07.2020.