Реєстрація нерезидентів в Україні

Нагадуємо, що сьогодні спливає строк протягом якого нерезиденти, які здійснюють діяльність в Україні через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва повинні стати на облік у контролюючих органах та зареєструватися платниками податку на прибуток.

Які передумови для постановки нерезидентів на облік?

1 січня 2021 року набули чинності Зміни до Податкового кодексу України щодо реєстрації компаній-нерезидентів в податкових органах України.

19.03.2021 набув чинності Наказ Міністерства фінансів України № 62 від 08.02.2021 (далі – Наказ № 62 чи Наказ), яким було внесено зміни, здебільшого, до порядку обліку та реєстрації нерезидентів, а також їх відокремлених підрозділів як платників податків.

Наказом № 62 встановлено, що нерезиденти, які не перебувають на обліку в контролюючих органах, зобов’язані протягом двох місяців з дати набрання чинності цим Наказом подати для постановки на облік  документи, тобто до 19.05.2021.

Хто повинен реєструватися?

Зміни стосуються нерезидентів (іноземних юридичних компаній, організацій), що:

 1.  здійснюють в Україні діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, або
 2. купують нерухоме майно та/або отримують майнові права на таке майно в Україні чи
 3.  відкривають рахунки в банках України.

 Які документи необхідно подати нерезидентові для взяття на облік у контролюючому органі?

Відповідно до положень податкового законодавства України, у всіх випадках реєстрації нерезидента платником податків, такий нерезидент подає до контролюючого органу наступний пакет документів (з пред’явленням оригіналів):

 • Заяву за формою № 1-ОПН (раніше – форма № 1-РПП), де вказується підстава для взяття на облік та зазначається наступна інформація:
 1. з позначками «взяття на облік» та «реєстрація платником податку на прибуток», якщо до реєстрації платником податку на прибуток нерезидент не перебуває на обліку в контролюючих органах;
 2. з позначкою «реєстрація платником податку на прибуток», якщо до реєстрації платником податку на прибуток нерезидент вже взятий на облік;
 • Витяг з відповідного бізнес-реєстру, виданого в країні реєстрації іноземної компанії, за необхідності легалізований та з нотаріально засвідченим перекладом українською мовою;
 • Документ, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного (реєстраційного, облікового) номера (коду) нерезидента в країні його реєстрації;
 • Документ, яким підтверджуються повноваження представника нерезидента;
 • Документа про акредитацію (реєстрацію, легалізацію) відокремленого підрозділу іноземної компанії, організації на території України, якщо нерезидент здійснює в Україні діяльність через відокремлений підрозділ.

 Нерезиденту видається довідка про взяття на облік за формою № 34-ОПП.

Коли нерезидент повинен реєструватися платником податку на прибуток?

У разі настання першої з подій, нерезиденти зобов’язані зареєструватися платником податку на прибуток, як юридична особа утворена відповідно до законодавства іншої країни, зокрема, такими подіями визнаються:

 • Здійснення господарської діяльності на території України через своє постійне представництво;

Постановка на облік у контролюючому органі для таких нерезидентів відбувається за місцезнаходження свого постійного представництва та до початку ведення господарської діяльності через представництво.

Умова «до початку ведення господарської діяльності» є важливою, оскільки розпочата господарська діяльність нерезидента до реєстрації в контролюючому органі вважається ухилянням від оподаткування, а отримані прибутки – прихованими від оподаткування.

 • Придбання нерезидентом інвестиційного активу у іншого нерезиденту-продавця у якого відсутнє постійне представництво;

Постановка на облік у контролюючому органі для таких нерезидентів відбувається за місцезнаходженням української юридичної особи, акції, корпоративні права якої формують вартість інвестиційного активу, що є предметом такого правочину  та не пізніше дати здійснення першої оплати за інвестиційний актив.

 • Наявність місця ефективного управління на території України та наміру скористатися правом нерезидента визнати себе податковим резидентом України;

Постановка на облік у контролюючому органі для таких нерезидентів  відбувається за місцезнаходженням об’єкта ефективного управління.

Чи можливі податкові перевірки до спливу встановленого терміну для реєстрації нерезидентів?

Наказом визначено, що податкові перевірки щодо процедури належної реєстрації нерезидентів можуть розпочатися з 1 липня 2021 року, якщо контролюючим органом буде встановлено ознаки ведення нерезидентом  господарської діяльності без взяття на податковий облік.

Варто наголосити, що відповідно до податкового  законодавства України для нерезидентів, які здійснюють господарську діяльність через відокремлений підрозділ, у тому числі постійне представництво, без взяття на податковий облік передбачений штраф у розмірі 100 000 гривень.