Стягнути ПДВ чи не стягнути – ось в чому питання. Спроба № 4184 запровадити стягнення ПДВ з нерезидентів за надання електронних послуг

Ще не вирішилася доля проєкту Закону № 2634 від 19.12.2019 (див. статтю Стягнення ПДВ з нерезидентів за надання електронних послуг в Україні). Але у Верховній Раді зареєстрували черговий проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій із постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам № 4184 від 02.10.2020 (далі – Законопроєкт № 4184). Основні положення його дуже перегукуються із проєктом Закону № 2634 від 19.12.2019 (далі – Законопроєкт № 2634).

Обидва законопроєкти мають на меті збільшити доходи Державного бюджету за рахунок оподаткування податком на додану вартість електронних послуг, які надаються нерезидентами на митній території України. Також очікується, що вони сприятимуть створенню умов ефективного адміністрування процедур, які пов’язані зі сплатою податку.

Ми проаналізували відмінності обох законопроєктів. Попри те, що деякі положення справді пропонується змінити чи доповнити, принципово нові положення у проєкті Закону № 4184 відсутні.  Що саме пропонують змінити у відповідності до Законопроєкт № 4184 – пояснюємо нижче.

  1. Змінили розмір штрафу за діяльність нерезидента на території України без реєстрації платником ПДВ
Законопроєкт № 2634 Законопроєкт № 4184
Здійснення нерезидентом діяльності з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України без реєстрації як платника ПДВ передбачає накладення штрафу у розмірі 8500 гривень.

 

 

Здійснення нерезидентом діяльності з постачання електронних послуг фізичним особам на митній території України, без реєстрації як платника ПДВ передбачає накладення штрафу на таку особу нерезидента

у розмірі 100 відсотків вартості наданих електронних послуг.

  1. Доповнили зміст положення щодо осіб-нерезидентів, які визнаються платниками податку
Законопроєкт № 2634 Законопроєкт № 4184
9) особа-нерезидент, яка постачає фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано на митній території України, або яка є посередником в операціях з постачання таких послуг. 9) особа-нерезидент, яка  не має постійного представництва  та яка постачає фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташовано на митній території України.
  1. Змінили терміни подачі заяви для реєстрації нерезидентів як платників податку
Законопроєкт № 2634 Законопроєкт № 4184
Заява подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику до 31 січня включно відповідного календарного року, наступного за роком, у якому сума здійснених операцій з постачання фізичним особам електронних послуг в Україні таким нерезидентом сукупно перевищує встановлений еквівалент у 1 млн гривень. Заява подається до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику до 31 березня включно відповідного календарного року, наступного за роком, у якому сума здійснених операцій з постачання фізичним особам електронних послуг в Україні таким нерезидентом сукупно перевищує встановлений еквівалент у 1 млн гривень.
  1. Доповнили положення про реєстрацію нерезидентів платниками податку в частині дати, з якої особа-нерезидент вважається зареєстрованою як такий платник, та строків повідомлення про будь-які зміни в облікових відомостях
Законопроєкт № 2634 Законопроєкт № 4184
Особа-нерезидент вважається зареєстрованою як платник податку з 1 січня року, наступного за роком, у якому особою-нерезидентом була подана заява про реєстрацію як платника податку.

За наявності будь-яких змін в облікових відомостях такого нерезидента, така особа повідомляє про такі зміни у електронному сервісі «ПДВ для осіб нерезидентів».

 

 

 

 

 

Особа-нерезидент вважається зареєстрованою як платник податку з дати внесення запису до реєстру платників податку у разі обов’язкової реєстрації особи як платника податку або з першого числа звітного (податкового) періоду, наступного за днем спливу 10 календарних днів після подання до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, заяви про реєстрацію, у разі добровільної реєстрації.

За наявності будь-яких змін в облікових відомостях такого нерезидента, така особа повідомляє про зміни у електронному сервісі «ПДВ для осіб нерезидентів» шляхом подання заяви для перереєстрації протягом 10 робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку.

  1. Розширили перелік підстав для анулювання реєстрації особи нерезидента як платника податку
Законопроєкт № 2634 Законопроєкт № 4184
Анулювання реєстрації  як платника податку особи-нерезидента  здійснюється на підставі:

1) заяви про анулювання реєстрації як платника податку;

2) рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, якщо нерезидент не подає контролюючому органу спрощених податкових декларацій з податку за чотири послідовні звітні (податкові) періоди та/або подає такі декларації, які свідчать про відсутність постачання електронних послуг.

 

 

 

 

Анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента здійснюється на підставі:

1) заяви про анулювання реєстрації як платника податку;

2) рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, якщо:

а) нерезидент не подає контролюючому органу спрощених податкових декларацій з податку за чотири послідовні звітні (податкові) періоди та/або подає такі декларації, які свідчать про відсутність постачання електронних послуг;

б) припинено чи ліквідовано діяльність особи-нерезидента в країні реєстрації нерезидента;

в) установчі документи особи-нерезидента визнані недійсними.

  1. Змінили дату, з якої відбувається анулювання реєстрації особи-нерезидента як платника податку
Законопроєкт № 2634 Законопроєкт № 4184
Анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента відбувається з першого дня звітного (податкового) періоду, що настає за звітним (податковим) періодом, у якому була подана заява або прийняте рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику.

 

Анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента відбувається останнім днем звітного періоду, у якому подано заяву про анулювання реєстрації, прийнято рішення центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, або з дати припинення діяльності особи-нерезидента в країні нерезидента.
  1. Змінили підхід до встановлення дати останнього звітного (податкового) періоду у зв’язку з анулюванням реєстрації особи-нерезидента як платника податку
Законопроєкт № 2634 Законопроєкт № 4184
Останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається першим днем кварталу, у якому було  анульовано реєстрацію як платника податку особи-нерезидента, та закінчується днем, що передує дню, анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента. Останнім звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається першим днем кварталу, у якому було  анульовано реєстрацію як платника податку особи-нерезидента, та закінчується днем анулювання реєстрації як платника податку особи-нерезидента.
  1. Змінили положення про особливості справляння ПДВ в частині періоду отримання доходу нерезидентом та граничну дату реєстрації як платника податку
Законопроєкт № 2634 Законопроєкт № 4184
71. Особа-нерезидент, у якої загальна сума  від здійснення нею операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, за 2019 календарний рік сукупно перевищує 1 млн гривень, до 31 січня 2020 року включно подає заяву про реєстрацію особи-нерезидента як платника податку. 75. Особа-нерезидент, у якої загальна сума  від здійснення нею операцій з постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, за 2021 календарний рік сукупно перевищує 1 млн гривень, до 31 березня 2022 року включно подає заяву про реєстрацію особи-нерезидента як платника податку.