The gap is not in the law

Діючі процесуальні кодекси, які набули чинності з 15 грудня 2017 року, нарівні із звичними та добре знаними положення- ми містять ряд абсолютно нових норм, а також чимало положень, які зазнали еволюційних змін.

У цій статті пропоную розглянути якраз одну з таких новел на прикладі положень Цивільного процесуального кодексу (ЦПК) України.

Зупинити виконання

Відповідно до частини 1 статті 328 ЦПК Украіни, що діяв до 15 грудня 2017 року, суддя-доповідач касаційної інстанції був уповноважений за наявності відповідного клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, вирішувати питання про зупинення виконання оскаржуваного рішення (ухвали) суду.

Згідно з положеннями пункту 11 постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 14 червня 2012 року N2 10 «Про судову практику розгляду цивільних справ в касаційному порядку» (постанова пленуму), таке клопотання мав 6ути мотивованим, містити підстави для зупинення виконання судового рішення, підтверджені певними доказами (наприклад, у разі відкриття виконавчого провадження з примусового виконання рішення суду має бути додано засвідчену копію такої постанови).

3 аналізу зазначених положень убачається, що діючим до 15 грудня 2017 року ЦПК України передбачалася можливість зупинення виконання тільки тих судових рішень, які можуть бути зверненні до виконання у примусовому порядку.

Read More: