Форс-мажор: як правильно застосовувати у період карантину та боротьби з поширенням коронавірусу (COVID-19)

17 березня 2020 року набув чинності закон України № 530-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)». Положеннями закону, зокрема, визначено, що тепер форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) визнається карантин, встановлений Кабінетом Міністрів України. Відповідні зміни внесені до закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Ключові питання:

  • Обов’язкові аспекти, які враховуються ТПП при визначенні обставини форс-мажором
  • Рекомендації для представників бізнесу, які не можуть виконувати свої зобов’язання через пандемію коронавірусу та заходів по боротьбі з його поширенням (карантином), до моменту звернення до ТПП

Тому бізнесу важливо звернути увагу на правильне застосування форс-мажорних обставин в цей період під час здійснення господарської діяльності задля уникнення негативних наслідків та можливих судових спорів.

За загальним правилом, форс-мажорні обставини є підставою для звільнення винної особи від відповідальності за невиконання (порушення) свого зобов’язання за договором. Водночас настання форс-мажорних обставин має бути належним чином підтверджене, адже інша сторона договору може вимагати сплати штрафних санкцій (у випадку неналежного підтвердження або не підтвердження настання форс-мажорних обставин).

Такими повноваженнями наділена Торгово-промислова палата України (надалі – ТПП), адже саме вона засвідчує форс-мажор та видає сертифікат про такі обставини.

Хоча законом прямо і визначено, які обставини можуть бути віднесені до форс-мажорних, перелік далеко не вичерпний. Саме тому сторони договору мають максимально детально описувати обставини, які за їх згодою будуть вважатися форс-мажором.

З цього приводу нещодавно висловився президент ТПП зазначивши, що поширення коронавірусу в певних випадках може бути визнано форс-мажором, наслідки якого не дозволили виконати зобов’язання за економічними договорами.

Треба відзначити, що таке повідомлення було поширене ТПП ще до прийняття згаданих вище законодавчих змін, тобто тепер вказаний факт не підлягає сумніву.

Відповідно до позиції ТПП, поширення коронавірусу в певних випадках може бути визнано форс-мажором, наслідки якого не дозволили виконати зобов’язання за економічними договорами.

Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин є наявність однієї або більше обставин, передбачених законодавством. Серед них – і епідемія. Наявність у договорах серед форс-мажорів таких обставин, як епідемія, надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я або обмежувальні дії влади, посилює позицію у питаннях визнання фактів, які не дозволяють виконати відповідні зобов’язання. Але при цьому завжди необхідно надати докази того, що коронавірус або заходи щодо боротьби з його поширенням (карантин) є обставинами, які дійсно унеможливлюють виконання зобов’язань за договором.

В період боротьби з пандемією коронавірусу та здійсненням державою заходів щодо боротьби з його поширенням (карантином), при застосуванні форс-мажорних обставин, потрібно звертати увагу на такі обов’язкові аспекти, які враховуються ТПП при визначенні обставини форс-мажором:

  • надзвичайність (мають винятковий характер і знаходяться за межами впливу сторін);
  • непередбачуваність (їх настання або наслідки неможливо було передбачити на момент укладення договору);
  • невідворотність (неминучість події або її наслідків);
  • причинно-наслідковий зв’язок між обставиною і неможливістю виконання зобов’язання.

За таких обставин, сторона договору повинна бути готова надати докази того, що коронавірус та заходи по боротьбі з його поширенням (карантин) є обставинами, які реально перешкоджають виконанню її зобов’язань за договором та обґрунтувати на свою користь кожен аспект форс-мажору (надзвичайність; непередбачуваність; невідворотність; причинно-наслідковий зв’язок).

Особливу увагу потрібно звернути на договори, укладені після оголошення коронавірусу пандемією або введення карантину, оскільки у такому випадку сторони могли знати про цю загрозу і передбачити наслідки.

У такому разі зазначення та конкретизація у договорі цих обставин є обов’язковою для можливості у подальшому посилатися на це як на форс-мажорні обставини.

Сторона договору повинна бути готова надати докази того, що коронавірус та заходи по боротьбі з його поширенням (карантин) є обставинами, які перешкоджають виконанню її зобов’язань за договором та обґрунтувати на свою користь кожен аспект форс-мажору.

Рекомендації для представників бізнесу, які не можуть виконувати свої зобов’язання через пандемію коронавірусу та заходів по боротьбі з його поширенням (карантином), до моменту звернення до ТПП:

  • оформлювати документальне призупинення своєї діяльності у відповідній сфері (наказ, розпорядження та ін.);
  • письмово повідомляти іншу сторону договору, перед якою не виконується зобов’язання;
  • за можливості укладати відповідні додаткові угоди до договорів щодо перенесення строків зобов’язань (це, в свою чергу, автоматично усуне порушення строків виконання договірних зобов’язань та не буде потребувати засвідчення форс-мажорних обставин).