Юридичний огляд Проекту Закону “Про внесення змін до законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності” № 3260 / 2571-д (“Проект Закону № 3260 / 2571-д”)

24 березня 2020 року, з метою виконання вимог Міжнародного валютного фонду (“МВФ“), Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подав до Верховної Ради проект закону № 3260. [1]

Відповідно до пояснювальної записки, Законопроект № 3260 розроблено з метою підвищення якості та ефективності виконання Національним банком України (“НБУ“), Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (“ФГВФО“), Кабінетом Міністрів України (“КМУ“), Міністерством фінансів України (“МФУ“) своїх функцій у сфері банківського регулювання та нагляду.

Зокрема, Законопроект № 3260 передбачає розширення повноважень НБУ щодо процедури ліквідації банків, а також оптимізація судових процедур оскарження відповідних рішень щодо ліквідації банків державних органів регулювання.

Ключові питання:

 • Банки не можуть бути повернені попереднім власникам
 • Відшкодування збитків, завданих внаслідок незаконного рішення
 • Ретроспективне застосування Проекту Закону № 3260 / 2571-д

Основні положення проекту Закону № 3260 можна розділити на три блоки:

 1. удосконалення регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій сфері;
 2. запровадження нових процесуальних механізмів у судових справах про оскарження рішень НБУ про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку;
 3. удосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди) завданих банку та кредиторам, розширення та удосконалення механізмів участі держави у виведення банків з ринку.

25 березня 2020 року до Верховної Ради подано чотири альтернативні законопроекти:

 1. Проект Закону № 3260-1 (народним депутатом Ігорем Палицею); [2]
 2. Проект Закону № 3260-2 (народним депутатом Олександром Дубінським); [3]
 3. Проект Закону № 3260-3 (народним депутатом Ольгою Василевською-Смаглюк); [4]
 4. Проект Закону № 3260-4 (народним депутатом Олегом Дундою). [5]

Станом на 27 березня 2020 року Проект закону № 3260 та чотири альтернативні законопроекти розглядаються комітетами Верховної Ради України.

30 березня 2020 року до Верховної Ради України направлено законопроект № 2571-д, який абсолютно ідентичний за змістом законопроекту № 3260. Єдиною відмінністю вказаних законопроектів є лише їх ініціатор – Шмигаль Денис Анатолійович у законопроекті № 3260 та Гетманцев Данило Олександрович у законопроекті № 2571-д. Того ж дня законопроект № 2571-д прийнято за основу зі скороченням строку підготовки пропозицій і поправок до другого читання вдвоє (з 14 до 7 днів).

Законопроект № 3260 / 2571-д передбачає розширення повноважень НБУ щодо процедури ліквідації банків, а також оптимізація судових процедур оскарження відповідних рішень щодо ліквідації банків державних органів регулювання.

Основні положення (розробки) законопроекту № 3260 / 2571-д

1. Банки не можуть бути повернені попереднім власникам

Законопроект № 3260 / 2571-д забороняє повернення банків попереднім власникам навіть у випадку якщо відповідні рішення про банкрутство / ліквідацію будуть визнані судами незаконними. Більше того, Законопроектом № 3260 / 2571-д внесено зміни до положень Цивільного та Господарського процесуальних кодексів щодо можливих способів захисту, які можуть застосуватись судами при вирішенні спорів з банками та їх кредиторами. Зокрема, Законопроектом № 3260 / 2571-д передбачено єдиний та виключний спосіб захисту колишніх власників банків, права яких були порушені на основі незаконних окремих дій НБУ, ФДМ, МФУ, КМУ або Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків (“НКЦПФР“) – грошова компенсація завданих збитків. Крім того, згідно з Законопроектом № 3260 / 2571-д, визнання вищевказаного індивідуального акту протиправним (незаконним), не може бути підставою для застосування способів захисту у формі визнання недійсними, нечинними, протиправними та скасуванні будь-яких рішень або дій, прийнятих під час процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку / ліквідації банку.

Законопроект № 3260 / 2571-д вносить суттєві зміни до Кодексу адміністративного судочинства України. Зокрема, пропонується додати нову статтю 266(1), яка регулюватиме процедуру оскарження рішень органів державної влади стосовно виведення банків з ринку. Відповідно до статті 266(1), суд використовуватиме як підставу для власної оцінки та покладатиметься на кількісні, якісні оцінки та висновки, що були зроблені Національним банком України, Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, Кабінетом Міністрів України, Міністерством фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, на підставі яких були прийняті відповідні рішення (за виключенням деяких випадків).

Проектом закону № 3260 / 2571-д передбачено, що розпочаті процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку не можуть бути зупинені чи припинені, у тому числі у разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Національного банку України та/або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були підставою для її початку.

Крім цього, згідно з Законопроектом № 3260 / 2571-д, визнання протиправним (незаконним) та скасування індивідуального акта або окремих його положень НБУ:

 1. не відновлює того становища банку, яке існувало до прийняття такого акта/рішення, включаючи відновлення правового статусу цього банку, та не відновлює становища/права осіб, які були учасниками банку на момент прийняття такого акта/рішення;
 2. не може бути підставою для визнання недійсними, нечинними, протиправними та скасування будь-яких рішень, правочинів або інших дій/визнання протиправною бездіяльності, прийнятих, вчинених або допущених у процедурі виведення неплатоспроможного банку з ринку/ліквідації;
 3. не надає будь-яких прав колишнім власникам ліквідованого банку, окрім права на відшкодування завданої шкоди.

Окрім того, проектом закону № 3260 / 2571-д передбачено, що розпочаті процедури виведення неплатоспроможного банку з ринку не можуть бути зупинені чи припинені, у тому числі у разі визнання протиправними (незаконними) та скасування індивідуальних актів Національного банку України та/або Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що були підставою для її початку. Аналогічне правило стосуватиметься і вже розпочатих процедур ліквідації.

Вартість акцій банку визначається у звіті про стан фінансово-господарської діяльності банку, що складається міжнародно визнаною аудиторською фірмою, яка відповідає критеріям визначеним Національним банком України. Така аудиторська фірма призначається судом.

2. Відшкодування збитків, завданих внаслідок незаконного рішення

Законопроектом № 3260 / 2571-д запропоновано додати статтю 79(1) до Закону України “Про банки та банківську діяльність”, яка встановлюватиме правила відшкодування шкоди, завданої учаснику банку внаслідок протиправного (незаконного) віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідації банку. Обов’язок доведення завданої шкоди та її розміру покладається на учасника банку. Відшкодування упущеної вигоди здійснюється у розмірі прибутку, який учасник банку міг би реально одержати, а прийняте рішення (індивідуальний акт) Національного банку України стало єдиною і достатньою причиною, яка позбавила цього учасника можливості отримати такий прибуток.

Прямі збитки, в свою чергу, визначаються у розмірі ринкової вартості акцій банку на день винесення рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку.

Вартість акцій визначається у звіті про стан фінансово-господарської діяльності банку, що складається міжнародно визнаною аудиторською фірмою, яка відповідає критеріям визначеним Національним банком України. Така аудиторська фірма призначається судом. Звіт аудиторської фірми прирівнюється до висновку експерта. Такий звіт підлягає опублікуванню на веб-сайті офіційного Інтернет-представництва Національного банку України.

Вартість акцій визначається у розмірі суми, яку б покупець, що володіє усією необхідною інформацією та даними, сплатив би за акції банку із врахуванням майбутніх перспектив банку, враховуючи реальний фінансовий стан банку (у т.ч. його статутний капітал, ліквідність та якість активів), бізнес-модель банку та його структуру, а також ринкові умови (у тому числі доступність ліквідності і вартість фінансування) та макроекономічну ситуацію.

Вартість акцій визначається ґрунтуючись на розсудливій та реалістичній оцінці у відповідності до міжнародних стандартів оцінки, із врахуванням особливостей функціонування банків (включаючи вимоги до регулятивного капіталу, дотримання яких необхідне для продовження діяльності банку).

Відшкодування шкоди здійснюється виключно у грошовій формі. Відшкодування шкоди у інший спосіб не допускається.

3. Ретроспективне застосування Проекту Закону № 3260 / 2571-д

Відповідно до прикінцевих та перехідних положень Законопроекту № 3260 / 2571-д, законодавчі та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цього Закону, застосовуватимуться лише в тій мірі, яка не суперечить положенням цього Закону. Іншими словами, Проект Закону матиме найвищу юридичну силу, яка регулюватиме відносини, пов’язані з відшкодуванням збитків колишнім акціонерам неплатоспроможних/ ліквідованих банків в Україні.

Висновок

Нещодавно поданий Законопроект № 3260 /2571-д має на меті запровадження комплексу правових норм, які регламентують порядок відшкодування збитків акціонерам неплатоспроможних / ліквідованих банків в Україні. Зокрема, Законопроект № 3260 / 2571-д забороняє будь-які компенсації “в натурі” та допускає лише грошову компенсації прямих та непрямих збитків, які повинні бути розраховані у відповідності до звіту міжнародно визнаної аудиторської фірми.

Посилання:

[1] http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68458

[2] http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68463

[3] http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68464

[4] http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68466

[5] http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=68470