Нові вимоги до розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб

28 квітня 2020 року набрав чинності ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі – «Закон 361-20»).

Ключові питання:

 • Щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
 • Обов’язок підтримувати актуальність інформації про кінцевого бенефіціарного власника
 • Зміни до порядку реєстрації нових юридичних осіб
 • Відповідальність за порушення нового закону
 • Законодавча невизначеність обов’язку надання інформації про бенефіціара за відсутності форми подання інформації

Новий закон запроваджує такі зміни та обов’язки для юридичних осіб:

 • щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника;
 • підтримання актуальності інформації про кінцевого бенефіціарного власника;
 • внесено низку змін до порядку реєстрації нових юридичних осіб;
 • посилено відповідальність за порушення обов’язку про розкриття інформації про кінцевого бенефіціарного власника.

Щорічне підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника

Юридичні особи зобов’язані щорічно, починаючи з наступного року з дати їх реєстрації, протягом 14 календарних днів підтвердити інформацію про своїх бенефіціарів.

Документи, що подаються державному реєстратору для підтвердження інформації:

 • заява про підтвердження відомостей;
 • структура власності за встановленою формою;
 • нотаріально засвідчена копія паспорта засновника-резидента України (якщо у такого засновника не біометричний паспорт).

З 28 квітня 2020 року юридичні особи зобов’язані оновлювати та підтримувати в актуальному стані інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності.

У разі, якщо корпоративна структура компанії містить «іноземні елементи» (нерезидентів України), державному реєстратору додатково подаються:

 • витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента України – у разі, якщо серед бенефіціарів компанії присутні юридичні особи-нерезиденти України;
 • нотаріально засвідчена копія документа, що посвідчує особу бенефіціара – якщо до складу бенефіціарів входять фізичні особи-нерезиденти України.

Законом 361-20 встановлено перехідний період для впровадження цього обов’язку. Так, юридичні особи, які зареєстровані до 28 квітня 2020 року, будуть зобов’язані надати підтвердження інформації про бенефіціарів протягом 3 місяців з дня затвердження такої форми структури власності.

Форма повідомлення про структуру власності на поточний момент відсутня. Вона має бути затверджена Міністерством фінансів України не пізніше 28 липня 2020 року.

Обов’язок підтримувати актуальність інформації про кінцевого бенефіціарного власника

З 28 квітня 2020 року юридичні особи зобов’язані оновлювати та підтримувати в актуальному стані інформацію про свого кінцевого бенефіціарного власника та структуру власності. Зокрема, юридичні особи зобов’язані:

 • у разі зміни складу бенефіціарів (зміни в структурі власності) – протягом 30 робочих днів з дня виникнення змін повідомити про це державного реєстратора та надати документальне підтвердження таких змін;
 • у разі виявлення помилок, неповноти чи неточностей у раніше наданій інформації про бенефіціара – не пізніше 3 робочих днів з дня виявлення таких помилок надати державному реєстратору відкориговані відомості.

За несвоєчасне підтвердження відомостей про бенефіціарів чи зміну структури власності передбачена адміністративна відповідальність (штраф) у розмірі від 17 000 до 51 000 грн.

Зміни до порядку реєстрації нових юридичних осіб

Відтепер при реєстрації нових юридичних осіб реєстратору, зокрема, необхідно надати нотаріально засвідчені:

 • структуру власності за встановленою формою;
 • витяг, виписку чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента України – якщо до складу бенефіціарів входить юридична особа-нерезидент України;
 • копію документа, що посвідчує особу бенефіціара – якщо бенефіціаром є фізична особа-нерезидент України. Така ж вимога поширюється на бенефіціарів фізичних осіб-громадян України, у яких паспорти «старого зразка» (не біометричні паспорти).

Відповідальність за порушення нового закону

За несвоєчасне підтвердження відомостей про бенефіціарів чи зміну структури власності передбачена адміністративна відповідальність (штраф) у розмірі від 17 000 до 51 000 грн.

Штраф може накладатися за неподання або несвоєчасне подання:

 • інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи, або
 • інформації про відсутність кінцевого бенефіціарного власника, або
 • документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника.

Особами, відповідальними за вчинення даного порушення, є директори компаній та члени виконавчих органів компаній. Відповідальність самих же бенефіціарів не передбачена.

Протоколи про порушення вимог Закону складає Держфінмоніторинг. Рішення за наслідками розгляду протоколу виноситься судом.

Якщо юридична особа перебуває у корпоративному конфлікті чи має інші підстави очікувати оскарження змін щодо себе в державному реєстрі, рекомендуємо утриматись від внесення змін до відомостей про юридичну особу до моменту затвердження форми структури власності.

Законодавча невизначеність обов’язку надання інформації про бенефіціара за відсутності форми подання інформації

Станом на момент набуття чинності Законом, форма подання інформації про структуру власності не затверджена.

Це породжує суперечність між обов’язком подання такої інформації, встановленим Законом, та практичною неможливістю його виконати.

Міністерство юстиції України розмістило на своєму сайті повідомлення про те, що, на його думку, такий обов’язок виникає тільки після затвердження відповідної форми подання інформації Міністерством фінансів.

При цьому варто відзначити, що Закон 361-20 не містить таких положень, і саме Міністерство юстиції не посилається на жодну норму закону у своєму коментарі.

Відповідно, законність такої позиції Міністерства є сумнівною, що породжує низку ризиків:

 • конкретний державний реєстратор може не погодитися з позицією Міністерства і відмовитися реєструвати нову юридичну особу (або вносити зміни щодо існуючої особи) без надання інформації про кінцевого бенефіціара, яку вимагає закон;
 • якщо державний реєстратор погодиться з позицією Міністерства і зареєструє нову юридичну особу (або внесе зміни щодо існуючої юридичної особи), такі дії реєстратора можуть бути оскаржені у суді як такі, що суперечать вимогам Закону.

Міністерство юстиції є регулівним органом в галузі державної реєстрації, і тому більшість державних реєстраторів, швидше за все, прислухаються до його позиції.

Разом із тим, якщо юридична особа перебуває у корпоративному конфлікті або має інші підстави очікувати оскарження змін щодо себе в державному реєстрі, ми рекомендуємо утриматись від внесення змін до відомостей про юридичну особу до моменту затвердження форми структури власності.

У разі виникнення будь-яких питань з приводу державної реєстрації підприємств та дотримання вимог закону про розкриття бенефіціарів, просимо звертатися до Тараса Тертичного або Олександра Смішка за тел. +380 44 277 2447.