Можливі способи правового захисту у випадку запровадження надзвичайного стану в Україні

Зі збільшенням кількості зареєстрованих випадків інфікування коронавірусом в Україні, державні органи влади продовжують активно обговорювати необхідність запровадження надзвичайного стану в Україні з метою боротьби зі спалахом вірусу COVID-19.

Сполучені Штати Америки, Португалія, Сенегал, Нова Зеландія, Папуа Нова Гвінея, Індонезія, а також багато федеративних провінцій та регіонів різних країн вже оголосили надзвичайний стан у зв’язку з глобальною пандемією.[1]

Ключові питання:

 • Наслідки проголошення надзвичайного стану в Україні
  • Надзвичайна ситуація
  • Надзвичайний стан
 • Засоби правового захисту під час надзвичайного стану
  • Відшкодування збитків
  • Звернення до компетентних органів
  • Призупинення дії договірних зобов’язань в результаті форс-мажорних обставинSuspension of contractual obligations as a result of force majeure

1. НАСЛІДКИ ПРОГОЛОШЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ

Відповідно до статті 1 Закону України “Про правовий режим надзвичайного стану” від 25 квітня 2000 року № 1550-III (“Закон України № 1550-III“) надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян тощо. Цей правовий режим передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для:

 • відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян;
 • нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування;
 • захисту конституційного ладу України.

Важливо розрізняти два юридичних поняття: “Надзвичайна ситуація” і “Надзвичайний стан“.

(i) Надзвичайна ситуація

Надзвичайна ситуація може бути оголошена Кабінетом Міністрів України (“КМУ“) на національному чи регіональному рівнях на підставі пропозиції Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, або відповідного структурного підрозділу обласної державної адміністрації. Надзвичайна ситуація може бути оголошена у випадку катастроф, стихійних лих чи епідемій. Після оголошення надзвичайної ситуації:

 • повинні створюватися оперативні штаби;
 • мають бути призначені відповідальні особи;
 • населення має бути негайно проінформовано;
 • об’єкти господарської діяльності повинні припинити роботу.

До відома, минулого року надзвичайна ситуація була оголошена в України 199 разів. 24 березня 2020 року Кабінет Міністрів України оголосив надзвичайну ситуацію на території всієї країни строком на 30 днів.

Надзвичайний стан – це особливий правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров’ю громадян тощо.

(ii) Надзвичайний стан

Відповідно до статті 5 Закону України № 1550-III надзвичайний стан в Україні або в окремих її місцевостях вводиться Указом Президента України, який підлягає затвердженню Верховною Радою України протягом двох днів з моменту звернення Президента України. Це особливий правовий режим, який передбачає розширення повноважень державних органів влади та обмеження конституційних прав громадян (обмеження руху, перепрофілювання приватних підприємств для роботи на потреби держави, виробництво необхідної продукції).

Варто зазначити, що надзвичайний стан може бути тимчасово введений як у конкретній області, як і на території всієї країні. Такий правовий режим може бути введено на строк не більш як 30 днів та не більш як 60 днів в окремих її місцевостях. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, проте не більш як на 30 днів. При цьому варто зазначити, що чітко визначених умов запровадження надзвичайного режиму немає.

Указ про запровадження надзвичайного стану передбачає:

 • обґрунтування запровадження надзвичайного стану;
 • межі території, на якій вводиться надзвичайний стан;
 • час, з якого запроваджується надзвичайний стан, його тривалість;
 • перелік надзвичайних заходів разом з межами їх дії;
 • вичерпний перелік тимчасового позбавлення конституційних прав і свобод громадян через введення надзвичайного стану;
 • перелік тимчасових обмежень, що стосуються прав та інтересів юридичних осіб, із зазначенням періоду дії таких обмежень;
 • державні органи влади, військове командування та муніципальні органи влади, що здійснюють заходи надзвичайного стану, і межі їх надзвичайних повноважень.

Перелік можливих надзвичайних заходів є досить обширним та передбачає заходи, які можуть суттєво вплинути на спосіб ведення бізнесу в Україні на період запровадження надзвичайної ситуації. Зокрема, юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність в Україні, можуть зіткнутися з такими перешкодами:

 • примусове відчуження або вилучення майна;
 • мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ і організацій, незалежно від форми власності, для відвернення небезпеки та ліквідації НС з обов’язковою компенсацією понесених втрат;
 • встановлення для юридичних осіб квартирної повинності для тимчасового розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, аварійно-рятувальних формувань та військових підрозділів, залучених до подолання надзвичайного стану;
 • зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на виробництво необхідної в умовах надзвичайного стану продукції, інші зміни виробничої діяльності, необхідні для проведення аварійно-рятувальних і відновлювальних робіт.

Надзвичайний стан може бути тимчасово введений як у конкретній області, як і на території всієї країні. Такий правовий режим може бути введено на строк не більш як 30 днів та не більш як 60 днів в окремих її місцевостях. У разі необхідності надзвичайний стан може бути продовжений Президентом України, проте не більш як на 30 днів.

2. ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ПІД ЧАС НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ

Незважаючи на те, що в Україні не було практики введення надзвичайного стану, українське законодавство передбачає кілька можливих засобів правового захисту у випадку обмеження прав і свобод під час надзвичайного стану.

(i) Відшкодування збитків

Якщо майно, що було примусово відчужене у юридичних і фізичних осіб, після скасування правового режиму воєнного стану збереглося, колишній власник або уповноважена ним особа має право вимагати у судовому порядку повернення такого майна на умовах, визначених законом. Колишній власник майна, примусово відчуженого у зв’язку із запровадженням та здійсненням заходів правового режиму воєнного стану, може вимагати взамін надання йому іншого майна, якщо це можливо.

Постановою Кабінету Міністрів України № 998 від 31 жовтня 2012 року затверджено “Порядок розгляду заяв та здійснення виплат для наступної повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану“. Відповідно до Порядку потерпіла сторона повинна подати: (1) Заяву, (2) Акт про примусове відчуження майна та (3) Висновок про вартість такого майна до державних органів влади, зазначених в Указі Президента про введення надзвичайного стану.

(ii) Звернення до компетентних органів

Перевищення особами, які беруть участь у підтриманні режиму надзвичайного стану, своїх повноважень, так само як і неправомірне застосування сили при виконанні обов’язків з охорони громадського порядку, тягнуть за собою відповідальність згідно з Законом України № 1550-III.

Контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини і громадянина в умовах дії надзвичайного стану здійснює Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, який повинен негайно реагувати на будь-які необґрунтовані порушення прав людини. Контроль за діяльністю органів виконавчої влади в умовах надзвичайного стану здійснюють Кабінет Міністрів України та РНБО України. Більше того, згідно зі статтею № 31 Закону України № 1550-III, суди України продовжать розгляд справ, навіть у випадку введення надзвичайного стану (скорочені та прискорені форми судочинства забороняються).

Однак, на сьогоднішній день Рада суддів України своїм листом від 16 березня 2020 року Вих. № 9pc-186/20 рекомендувала всім українським судам, зокрема, зменшити кількість слухань щоденно та проінформувати громадян про можливість проведення судових процесів за допомогою відеоконференції.

Відтак, всі застосовні способи судового захисту мають бути доступними навіть у випадку запровадження надзвичайного стану (зокрема, заходи забезпечення позову).

Ukrainian legislation provides for several possible remedies in cases of restriction of rights and freedoms during the state of emergency.

(iii) Призупинення дії договірних зобов’язань в результаті форс-мажорних обставин 

Запровадження надзвичайного стану в Україні може вважатися форс-мажорною обставиною. В той же час, для цього Торгово-промислова палата України має видати відповідний сертифікат, що підтверджує існування форс-мажорної обставини у кожному конкретному випадку.

Відповідно до Регламенту засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) від 18 грудня 2014 року, форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб по кожному окремому договору, окремим податковим та/чи іншим зобов’язанням/обов’язком, виконання яких настало згідно з умовами договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і виконання яких стало неможливим через наявність зазначених обставин.

Таким чином, у разі запровадження надзвичайного стану в Україні це не вважатиметься форс-мажорними обставинами стосовно всіх договорів за замовчуванням. Сторони конкретного договору повинні будуть отримати та надати відповідні докази (Сертифікат ТПП), щоб довести, що введення надзвичайного стану унеможливлює виконання зобов’язань за таким договором.

Для отримання додаткової інформації щодо застосування форс-мажорних обставин внаслідок спалаху коронавірусу перейдіть за цим посиланням.

Висновок

На сьогоднішній день Кабінетом Міністрів України запроваджено режим надзвичайної ситуації, що має низку наслідків для громадян та підприємств, хоча цей режим не є рідкістю в Україні. В той же час, все ще можливо, що надзвичайний стан буде запроваджено на підставі відповідного Указу Президента.

Подібний режим буде безпрецедентним та розширить повноваження держави порівняно з режимом надзвичайної ситуації, що матиме подальші наслідки для бізнесу. Проте ці режими не виключають засобів нині доступних правового захисту, а тому вкрай важливо, щоб правові наслідки цих режимів були добре зрозумілими для взаємодії як з державними органами влади, так і з приватними контрагентами, а також були зроблені кроки для зниження ризиків.

У разі виникнення будь-яких питань стосовно можливих наслідків запровадження надзвичайного режиму в Україні, Ви можете звернутися до Андрія Чорноуса або Катерини Лазарчук.

Посилання:

[1] https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/coronavirus-covid-19-state-of-emergency-information