Криптовалюти і податки: останні тренди

Сучасний ринок інформаційних технологій розвивається надзвичайно стрімко. Не виключенням є криптовалюти, які в Україні дуже популярні. Більше того, за даними авторитетних видань, Україна входить до числа країн, в яких використання криптовалют є одним з найпоширеніших у світі.

Нові реалії диктують необхідність будь-якій державі врегулювати ринок криптовалют та забезпечити цивілізований розвиток нової цифрової економіки. Проте в Україні, за фактичного існування ринку криптовалют впродовж щонайменше останніх п’яти років, відсутнє його правове регулювання. Це означає, що учасників цього ринку знаходяться практично повністю поза межами правового поля держави.

Звісно, були спроби врегулювати такі відносини. Приміром, у Верховній Раді України знаходяться законопроекти, які покликані врегулювати обіг, зберігання, володіння, використання та проведення операцій за допомогою криптовалют, а також визначення загальних засад функціонування ринку.

Зокрема йдеться «Про обіг криптовалюти в Україні» (№7183); «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» (№7183-1); «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні)» (№7246); «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» (№9083); «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні» (№9083-1); «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами» (№2461); «Про віртуальні активи» (№3637). Проте наразі жодні спроби врегулювати такі відносини не мали успіху.

Одним з найбільш проблемних питань є оподаткування криптовалют в Україні за відсутності правової визначеності. Останнім часом Державна податкова служба України намагається роз’яснити платникам податків, як потрібно діяти в подібних ситуаціях, хоча раніше взагалі уникала коментарів з цього приводу.

Отже, рекомендуємо учасникам ринку криптовалют звернути увагу на наступні роз’яснення від податкового регулятора:

Обов’язок декларувати доходи

Податковий кодекс України встановлює обов’язок платника податків подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є, за кожний встановлений звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню. Декларація подається до 1 травня року, що настає за звітним.

За загальним правилом, платник податку, який отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів.

Фізичні особи – резиденти, які отримують доходи як з джерела їх походження в Україні, так і іноземні доходи, є платниками податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Згідно з вимогами податкового законодавства, якщо джерело виплат будь-яких оподатковуваних доходів є іноземним, сума такого доходу включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку – отримувача, який зобов’язаний подати річну податкову декларацію.

Зокрема, про це йдеться в індивідуальній податковій консультації № 4907/ІПК/99-00-04-04-02-09, яку Державна податкова служба України надала платнику податків, що звернувся за роз’ясненням, у зв’язку із здійснення ним «майнінгу» криптовалют та правової невизначеності у врегулюванні даних питань. Платник податків просив надати індивідуальну податкову консультацію щодо порядку оподаткування операцій з криптовалютою та їх декларування.

Платники податків при отриманні доходів від операцій з криптовалютою мають відображати такі доходи у розділі ІІ податкової декларації

Державна податкова служба України погодилася з тим, що на сьогодні криптовалюта не має визначеного правового статусу в Україні та відсутня нормативна база для її класифікації та регулювання операцій з нею. Вона роз’яснила, що платники податків при отриманні доходів від операцій з криптовалютою мають відображати такі доходи у розділі ІІ податкової декларації. Однак за нормативними документами, що діють на сьогодні, відображення в податковій декларації наявності у платника податків криптовалюти чинним законодавством не передбачено.

На мій погляд, за відсутності чітких правил обігу криптовалюти в Україні, відображення платником податків доходів від операцій з криптовалютою у податковій декларації залежить виключно від податкової дисципліни самого платника податків. Проте невідображення таких доходів, враховуючи, що наразі взагалі відсутня єдина позиція стосовно правової природи криптовалюти, не може класифікуватись як порушення платником податків чинного законодавства.

Обов’язок сплачувати податки

Дещо більш розширена позиція податкового органу міститься в індивідуальній податковій консультації № 4928/ІПК/99-00-04-05-03-06. Так, платник податків звернувся за роз’ясненням до Державної податкової служби України, оскільки здійснює продаж криптовалюти. Він попросив пояснити порядок оподаткування доходу від продажу криптовалюти та відображення зазначеного доходу в декларації про майновий стан і доходи.

Відповідно до роз’яснень регулятора, дохід, отриманий фізичною особою – резидентом від продажу криптовалюти іншій фізичній особі – резиденту, включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу як інший дохід з відповідним оподаткуванням.

Разом з тим, якщо цей дохід виплачується фізичною особою – нерезидентом, то такий дохід вважається іноземним та оподатковується податком на доходи фізичних осіб і військовим збором на загальних підставах.

Особи, що отримують доходи від інших осіб, які не є податковими агентами, та іноземні доходи, зобов’язані включати суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подавати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплачувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір з таких доходів.

Як бачимо із висновків регулятора, він взагалі не розуміє різниці між отриманням доходів від «майнінгу», безпосереднього продажу криптовалют та доходу, який отримується через курсову різницю, внаслідок цілеспрямованої діяльності учасників різноманітних криптобірж.

Висновки

 Позиції податкового органу, які час від часу знаходять своє відображення в індивідуальних податкових консультаціях щодо порядку оподаткування криптовалют та відображення доходів від таких операцій з криптовалютою у податковій декларації, не в повній мірі відповідають чинному законодавству. Вони радше є своєрідними компромісними рішеннями, які висловлює податковий орган, оскільки вирішення питання можливе виключно шляхом законодавчого визначення правової природи криптовалюти та, спираючись на це розуміння, комплексного врегулювання обігу, зберігання, володіння, використання та проведення операцій за допомогою криптовалют, а також визначення загальних засад функціонування ринку криптовалют.

Врегулювання ринку криптовалют в Україні дасть можливість створити цивілізований ринок, а різноманітним компаніям, що спеціалізуються на криптовалютах, дозволить законно здійснювати діяльність та залучати іноземні інвестиції. Водночас, це сприятиме захисту прав та інтересів учасників ринку криптовалют, бо вони отримають можливість задекларувати свої доходи та захистити свої криптоактиви від ймовірних зловживань чи шахрайства.