Оновився порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами. На які зміни очікувати бізнесу?

В України оновили порядок та, відповідно, процедуру щодо проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами.

27 жовтня 2020 року набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами». Вона прийшла на зміну відповідним Постановам КМУ від 2011 та 2018 років, які втратили чинність.

Аналіз нововведень свідчить, що порядок та процедура продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні шляхом проведення електронних торгів зазнали суттєвих змін та стали більш уніфікованими. На практиці це означає, що надрокористувачі отримали можливість бути ініціаторами аукціону. Ми очікуємо, що це матиме позитивний вплив на бізнес та буде сприяти пришвидшенню багатьох процедур у процесі отримання спеціальних дозволів на користування надрами.

Рекомендуємо підприємцям звернути увагу на наступне:

  1. Зацікавлені особи можуть ініціювати аукціон, подавши до Держгеонадра відповідну заяву.
  2. Продаж лота здійснюється після визначення його початкової ціни відповідно до встановленої методики.
  3. Витрати на підготовку лотів до проведення аукціону, понесені Держгеонадрами, відшкодовуються переможцем за кожним лотом шляхом придбання переможцем пакету аукціонної документації.
  4. Переможець протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною сплачує до державного бюджету кошти в розмірі, що становить різницю між ціною реалізації лота та гарантійним внеском.
  5. Сплата вартості геологічної інформації здійснюється переможцем аукціону протягом 30 робочих днів з дня укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.
  6. Сплата винагороди оператору, через якого переможець набув право на участь в аукціоні, здійснюється переможцем у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати опублікування Держгеонадрами протоколу аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів.
  7. Сплата вартості пакету аукціонної документації здійснюється переможцем у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати опублікування Держгеонадрами протоколу аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів.
  8. Винагорода оператору, через якого переможець аукціону набув право на участь у аукціоні, сплачується таким переможцем аукціону до дати укладення між Держгеонадрами та переможцем аукціону договору купівлі-продажу дозволу або купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною.
  9. Видача дозволу та угоди про умови користування надрами здійснюється протягом 30 робочих днів відповідно до умов договору купівлі-продажу дозволу (у разі укладення договору з відкладальною обставиною – протягом 30 календарних днів з дня її настання) за результатами аукціону на підставі звернення переможця в приміщенні Держгеонадр переможцю або його представнику, уповноваженому на підписання угоди про умови користування надрами та отримання дозволу та угоди.
  10. У разі продажу дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі на дослідно-промислову розробку родовищ, з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ) та/або видобування корисних копалин та укладення договору купівлі-продажу дозволу до особливих умов дозволу включається заборона на провадження діяльності, визначеної відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”, без отримання висновку з оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог цьогоо Закону та обов’язок Держгеонадр внести зміни до особливих умов дозволу з урахуванням результатів оцінки впливу на довкілля.