Financial Monitoring in a New Way: “Freezing” Assets and Stopping Financial Transactions

З прийняттям Закону 361-IX українці матимуть справу із низкою нововведень і, якщо процедури зупинення фінансових та видаткових операцій самі по собі не є новими, а зазнали лише окремих змін, то інститут «замороження» активів запроваджено вперше на території нашої країни.

Ми проаналізували особливості таких процедур, а також прокоментували їх поетапно.

Ключові питання:

 • Активи
 • Фінансові та видаткові операції
 • Висновки

АКТИВИ

Відповідно до положень Закону 361-IX (далі – Закон) активи, які пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, на основі резолюцій Ради Безпеки ООН, рішень іноземних держав, суду можуть бути заморожені. Тобто внаслідок такого замороження забороняється: 1) переказ; 2) конвертування; 3) розміщення та рух активів.

Хто приймає рішення щодо замороження та підстави такого рішення

Рішення щодо замороження активу приймає суб’єкт первинного фінансового моніторингу (далі – СПФМ). Підставами для такого рішення може бути виникнення підозри чи наявність достатніх підстав для підозри, що операції є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Рішення щодо замороження активу

СПФМ у разі наявності у нього визначених Законом підстав без попереднього повідомлення клієнта повинен прийняти рішення про замороження активу (активів).

Одночасно з прийняттям такого рішення СПФМ повинен повідомити спеціально уповноважений орган та Службу безпеки України (далі – СБУ).

Перевірка СБУ

СБУ за результатом звернення СПФМ здійснює перевірку власника активу на предмет приналежності до переліку осіб, стосовно яких застосовані міжнародні санкції та активи яких стали об’єктом замороження.

Про результати перевірки СБУ негайно інформує СПФМ, терміни проведення перевірки та порядок інформування Законом не встановлені.

Якщо в ході перевірки СБУ не виявлено підстав для замороження активу, СБУ інформує СПФМ для подальшого розмороження активу. Порядок та форму такого інформування Законом не встановлено.

Рішення щодо замороження активу приймає суб’єкт первинного фінансового моніторингу. Підставами для такого рішення може бути виникнення підозри чи наявність достатніх підстав для підозри, що операції є результатом злочинної діяльності або пов’язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.

Чи проводяться якісь операції щодо замороженого активу

Навіть щодо заморожених активів можуть проводитися прибуткові операції клієнтів. Про всі такі операції (включаючи здійснення чи спробу здійснення) СПФМ повідомляє спеціально уповноважений орган та СБУ в день проведення операції чи не пізніше 11 години ранку наступного дня, а також без повідомлення клієнта заморожує активи, що отримані в результаті проведення прибуткової операції.

Повідомлення щодо замороження активу

СПФМ повідомляє щодо замороження активів клієнта (особу) у письмовій формі на письмовий запит особи. Термін надання відповіді Законом не передбачений.

Доступ до замороженого активу
Доступ може бути наданий:

 1. Активи, що пов’язані з тероризмом – за рішенням суду у разі наявності виняткових умов, викладених у відповідних Резолюціях Ради Безпеки ООН (для покриття основних та надзвичайних витрат, сплата податків, оплати послуг фахівців та відшкодування витрат, пов’язаних із наданням юридичних послуг, тощо);
 2. Активи, власники яких включені до санкційних переліків комітетів Ради Безпеки ООН – СБУ звертається до Міністерства закордонних справ із поданням про необхідність доступу до таких активів. Міністерство закордонних справ звертається протягом 3 робочих днів до відповідного Комітету Ради Безпеки ООН із поданням щодо наявності виняткових умов для доступу до активів (термін розгляду Законом не уточнений). Після отримання рішення Ради Безпеки ООН Міністерство закордонних справ України невідкладно та письмово інформує Голову СБУ про рішення – рішення Комітету Ради Безпеки ООН є підставою для звернення Голови СБУ до суду з метою отримання доступу до активів.

Порядок оскарження замороження активу Законом не передбачений. Передбачена можливість апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції, за позовом Голови СБУ або його заступника.

Термін та підстави розмороження активів СПФМ

 1. Особа була виключена зі списку осіб – не пізніше наступного робочого дня;
 2. СБУ спростувало приналежність особи чи організації до переліку осіб, активи яких повинні бути замороженими – не пізніше наступного робочого дня з дня надходження результату перевірки.

Порядок оскарження

Порядок оскарження замороження активу Законом не передбачений. Передбачена можливість апеляційного оскарження рішення суду першої інстанції, за позовом Голови СБУ або його заступника, щодо включення особи фізичних осіб, юридичних осіб та організацій до переліку осіб, пов’язаних з провадженням терористичної діяльності, або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, виключення фізичних осіб, юридичних осіб та організацій з такого переліку та надання доступу до активів, що пов’язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням.

Відповідальність за порушення порядку замороження та розмороження активів

Відповідно до Закону передбачена відповідальність для СПФМ у розмірі до ста тисяч НМДГ. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність для посадових осіб СПФМ, ліквідаторів чи уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі від трьохсот до двох тисяч НМДГ.

ФІНАНСОВІ ТА ВИДАТКОВІ ОПЕРАЦІЇ

Хто приймає рішення щодо фінансових та видаткових операції, підстави такого рішення

СПФМ зобов’язаний провести первинний фінансовий моніторинг, що дає змогу виявити порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), та повідомити про них спеціально уповноважений орган.

Підставами для рішення про зупинення фінансової операції є виникнення підозри у СПФМ щодо наявності ознак кримінального правопорушення такої операції.

Законом передбачено, що спеціально уповноважений орган у разі виникнення підозр може прийняти рішення про подальше зупинення операції на строк до 7 робочих днів.

Рішення щодо зупинення операції

СПФМ у разі наявності у нього визначених Законом підстав чи підозри без попереднього повідомлення клієнта повинен повідомити спеціально уповноважений орган щодо такої операції та її зупинення. Зупинення фінансової операції здійснюється на 2 робочі дні з дня зупинення.

Чи можливе подальше зупинення фінансової операції

Законом передбачено, що спеціально уповноважений орган у разі виникнення підозр може прийняти рішення про подальше зупинення операції, про що негайно повідомляє СПФМ, а також правоохоронні органи. Подовження зупинення фінансової операції здійснюється на строк до 7 робочих днів.

Рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій

Передбачено, що спеціально уповноважений орган у разі наявності у нього визначених Законом підстав чи підозр може прийняти рішення щодо зупинення видаткових фінансових операцій, про що зобов’язаний негайно повідомити СПФМ, а також правоохоронні органи. Зупинення видаткової фінансової операції здійснюється на строк до 7 робочих днів.

Перевірка фінансових операцій та видаткових фінансових операцій

У випадку подальшого зупинення фінансових операцій та зупинення видаткових фінансових операцій, спеціально уповноважений орган проводить аналітичну роботу щодо таких операцій. Встановлений строк таких перевірок становить до 7 робочих днів.

Результати перевірки спеціального уповноваженого органу

Перевіркою спеціального уповноваженого органу може бути встановлено що:

 • ознаки незаконних фінансових операцій та видаткових фінансових операцій не підтверджено:
  – спеціально уповноважений орган негайно чи не пізніше наступного робочого дня скасовує рішення про зупинення таких операцій;
  – повідомляє рішення щодо скасування зупинення таких операцій СПФМ.
 • наявні мотивовані підозри незаконної операції:
  – спеціально уповноважений орган продовжує зупинення таких фінансових операцій та видаткових фінансових операцій;
  – спеціально уповноважений орган готує узагальнений матеріал і надає його правоохоронним органам;
  – спеціально уповноважений орган інформує СПФМ про дату закінчення строку зупинення відповідних фінансових операцій, строк не повинен перевищувати 30 робочих днів.

В рамках отримання матеріалів від спеціального уповноваженого органу та продовження строку зупинення фінансових операцій та видаткових фінансових операцій правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування.

Повідомлення про продовження зупинення фінансових та видаткових фінансових операцій

СПФМ повідомляє про продовження зупинення фінансових та видаткових фінансових операцій клієнту (особі) у письмові формі на письмовий запит особи із зазначенням номеру та дати рішення спеціально уповноваженого органу. Термін повідомлення та відповіді Законом не передбачений.

Досудове розслідування правоохоронними органами мотивованих підозр

В рамках отримання матеріалів від спеціального уповноваженого органу та продовження строку зупинення фінансових операцій та видаткових фінансових операцій правоохоронними органами здійснюється досудове розслідування, в ході якого може бути встановлено що:

 • відсутні події кримінального провадження:
  – правоохоронні органи негайно інформують про відсутність такої події спеціально уповноважений орган.
 • наявні обґрунтовані підозри вчинення особою кримінального порушення:
  – правоохоронні органи накладають арешт на відповідні рахунки;
  – правоохоронні органи інформують про наявність обґрунтованих підозр та арешт рахунків спеціально уповноважений орган протягом 2 робочих днів з дня винесення судом ухвали про арешт майна із зазначенням дати та номера ухвали.

Дії спеціального уповноваженого органу у відповідь на отримання ухвали про арешт майна

У день отримання від правоохоронного органу інформації щодо винесення ухвали про арешт майна спеціально уповноважений орган скасовує своє рішення про продовження зупинення фінансових операцій чи видаткових фінансових операцій та повідомляє це СПФМ.

Термін та підстави поновлення фінансових та видаткових фінансових операцій СПФМ

 1. У випадку неотримання СПФМ рішення спеціального уповноваженого органу про подальше зупинення фінансової операції – 3-го робочого дня з дня зупинення операції;
 2. У випадку отримання СПФМ протягом строку, зазначеного в рішенні спеціально уповноваженого органу про подальше зупинення відповідних фінансових операцій або про зупинення видаткової фінансової операції щодо скасування спеціально уповноваженим органом такого рішення, але не пізніше 31 робочого дня з дня зупинення фінансової операції – негайно, але не пізніше наступного робочого дня після отримання рішення;
 3. Після дати закінчення строку зупинення фінансових операцій, зазначених у рішенні спеціально уповноваженого органу про продовження зупинення таких фінансових чи видаткових фінансових операцій – наступного дня після закінчення такого строку;
 4. Після дня отримання СПФМ доручення спеціально уповноваженого органу щодо поновлення фінансових операцій, зупинених на виконання відповідного запиту уповноваженого органу іноземної держави – негайно, але не пізніше наступного робочого дня.

Можливість оскарження рішень спеціально уповноваженого органу

 • Зупинення фінансових та видаткових фінансових операцій:
  – особи можуть оскаржити рішення спеціального уповноваженого органу щодо зупинення фінансових та видаткових фінансових операцій;
  – оскарження передбачене у адміністративному суді;
  – термін для оскарження – 10-денний строк з дати виявлення такого рішення.
 • Продовження зупинення фінансових та видаткових фінансових операцій:
  – особи можуть оскаржити рішення спеціального уповноваженого органу щодо продовження зупинення фінансових та видатковий фінансових операцій;
  – оскарження передбачене в окружному адміністративному суді, територіальна юрисдикція якого – місто Київ.

Відповідальність за порушення порядку зупинення фінансових та видаткових фінансових операцій

Відповідно до Закону передбачена відповідальність для СПФМ у розмірі до ста тисяч НМДГ. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачена відповідальність для посадових осіб СПФМ, ліквідаторів чи уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі від трьохсот до двох тисяч НМДГ.

Висновок

Очевидно, що прийняті зміни покликані забезпечити максимальне наближення українського законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, до рекомендацій європейських експертів.

Однак непрозорість та неврегульованість окремих процедур може мати негативні економічні наслідки через можливі зловживання з боку контролюючих суб’єктів та спричинення необґрунтованого тиску на учасників фінансового моніторингу.