Повернення податкових перевірок: бюджет вимагає надходжень

Запровадження в Україні карантинних заходів позначилося на всіх сферах суспільного життя, спричинило закономірний спад ділової активності та введення низки тимчасових податкових пільг для підтримки бізнесу у цей непростий для нього період. Нині очевидно, що ситуація з COVID-19 затягується на невизначений період. Відтак, свіжі законодавчі ініціативи у сфері податкового регулювання спрямовані на поступове зняття податкових пільг, зумовлених запровадженням карантину, а також на усунення неточностей (логічних неузгодженостей) у чинному податковому законодавстві напередодні нового бюджетного періоду.

Серед таких ініціатив і законопроєкт № 4101-д «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» від 11 листопада 2020 року, який підготовлений профільним комітетом та наразі очікує розгляду Верховної Ради. Маючи на меті забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2021 році шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення недоліків чинного законодавства, законопроєкт спрямований ще й на збільшення надходжень до бюджету. Останнє якраз і спричинило значний розголос та обговорення ініціативи у бізнес середовищі.

Передусім, попри продовження у країні дії карантинних заходів, законопроєктом пропонується вивести з-під дії мораторію документальні перевірки платників податків з обсягом доходу від 20 млн гривень за попередній календарний рік. Тобто, ці зміни у випадку їх схвалення парламентом будуть поширюватися на середній та великий бізнес та, відповідно, не зачіпатимуть бізнес з обсягом доходу до 20 млн гривень. Проте, лише до 1 липня 2021 року, а не по останній календарний місяць (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України. Це означає, що з 1 липня 2021 року мораторій на проведення документальних перевірок однаково не діятиме для усіх платників податків, незалежно від обсягів доходу та дії карантинних заходів.

Поряд із документальними перевірками законопроєкт № 4101-д пропонує відмінити мораторій на проведення усіх фактичних перевірок, а не лише фактичних перевірок щодо порушення вимог законодавства в частині обігу підакцизних товарів, як це має місце в нинішній редакції статті 522  Податкового кодексу України. Фактично поданий законопроєкт -це спроба відмінити мораторій на усі види перевірок. Йдеться як про документальні (планові та позапланові), так і про фактичні, з деяким відстроченням лише для господарюючих суб’єктів, обсяг доходу яких за минулий рік менше 20 мільйонів гривень.

При цьому щодо документальних планових перевірок, які відповідно за планом-графіком проведення планових документальних перевірок  мали розпочатися у період з 18 березня 2020 року по дату набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» та не були розпочаті, то вони виключаються з плану-графіку проведення планових документальних перевірок на 2020 рік. Натомість на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднюється оновлений план-графік протягом 10 робочих днів з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень». Тобто, починаючи з 2021 року, проведення документальних планових перевірок відбуватиметься у звичайному режимі відповідно до плану-графіку на 2021 рік.

Щодо тих перевірок, які були розпочаті до запровадження карантинних заходів та не були завершені, то законопроєкт передбачає їх тимчасове зупинення до дати набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень» (тобто з дня, наступного за днем його опублікування). Це не стосуватиметься документальних перевірок платників податків з обсягом доходів до 20 млн гривень за попередній календарний рік, які зупиняються до 1 липня 2021 року.

Аналогічно до податкових перевірок, законопроєкт пропонує скасувати мораторій на проведення документальних перевірок щодо правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску платників податків з обсягом доходу від 20 млн гривень безвідносно до тривалості карантинних заходів, за виключенням документальних перевірок зі сплати ЄСВ тих платників, обсяг доходів яких за попередній рік становить менше 20 млн гривень. В цьому випадку мораторій діє, однак лише до 1 липня 2021 року.  

Стосовно перебігу строків, передбачених cтаттями 52, 53, 56 Податкового кодексу України в частині процедури адміністративного оскарження щодо скарг платників податків, надання контролюючими органами індивідуальних податкових консультацій в письмовій формі, а також надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів, що надійдуть по дату набрання чинності закону у разі прийняття законопроєкту, то вони продовжуються з першого календарного дня місяця, в якому ці зміни до Податкового кодексу України наберуть чинності. Отже, у разі схвалення Верховною Радою документу прийняття контролюючими органами рішень за результатами розгляду скарг платників податків, надання індивідуальних податкових консультацій та надання платниками податків відповідей на запити контролюючих органів відбуватиметься у межах звичних строків, встановлених Податковим кодексом України.

Таким чином, законопроєкт демонструє, що платникам податків слід невдовзі очікувати відновлення проведення податкових перевірок контролюючими органами. При цьому навіть якщо законопроєкт не буде прийнятий, очевидно, що у подальшому матиме місце поступове відновлення звичних механізмів податкового контролю. Тож платникам податків слід використати час, що лишився, з користю та як слід підготуватися до проведення документальних (планових та позапланових) та фактичних перевірок, як видається, вже у недалекому майбутньому.