Taxpayer support in 2021: what entrepreneurs should expect

Впродовж 2020 року систематично вносилися зміни до Податкового кодексу України та інших законів, спрямовані на додаткову підтримку платників податків у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. Нині ситуація мало змінилася. До того ж, погіршилося соціально-економічне становище в Україні, зумовлене карантинними заходами. Це означає, що державна підтримка у вигляді надання податкових пільг так само актуальна для бізнесу і протягом 2021 року.

20 січня 2021 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект № 4571-2 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо додаткової підтримки платників податків у 2021 році». Запропоновані законопроектом заходи підтримки не є кардинально новими. Вони здебільшого стосуються податкових преференцій, які вже були запроваджені раніше, та продовжуються з огляду на продовження карантинних заходів.

Нижче наводимо аналіз можливостей щодо державної підтримки окремих категорій платників держави у поточному році. Вони стануть актуальними у разі схвалення законопроекту.

З метою підтримки виробників сільськогосподарської продукції розширено перелік операцій, які не вважаються постачанням товарів. До переліку віднесено ліквідацію сільськогосподарських рослин у зв’язку з їх знищенням або загибеллю внаслідок дії обставин непереборної сили, або ліквідацію сільськогосподарських тварин у зв’язку з їх загибеллю, падежем, вимушеним забоєм внаслідок дії обставин непереборної сили. В інших випадках, коли така ліквідація здійснюється без згоди платника податку, у тому числі в разі викрадення цих активів або коли платник податку разом надає контролюючому органу відповідний документ про їх знищення в інший спосіб, внаслідок чого такі рослини, насадження, тварини не можуть використовуватися за первісним призначенням.

Вказані випадки не є постачанням, отже у виробників сільськогосподарської продукції у разі їх настання немає відповідного обов’язку нараховувати ПДВ на вартість знищеного майна. Разом з тим, факт того, що ліквідація відбулася поза волею власника, платник податку повинен підтвердити відповідними документами та вчасно (у тому звітному періоді, в якому виникли такі обставини) повідомити про це контролюючий орган. Таке повідомлення може бути викладене платником у довільній формі та подане разом із податковою декларацію за певний звітний період.

Якщо ж сільськогосподарські рослини або тварини ліквідуються за самостійним рішенням платника податку, то така ліквідація вважатиметься постачанням за цінами  придбання товарів чи послуг, що придбані з ПДВ та використані для виробництва (вирощування) таких сільськогосподарських рослин, насаджень, тварин, та які не були включені до вартості інших товарів/послуг, операції з постачання яких підлягають оподаткуванню.

Для виробників лікарських засобів, що здійснюють виробництво дезінфекційних засобів із використанням спирту етилового, пропонується повернути нульову ставку акцизного податку за 1 літр 100-відсоткового спирту. Вона діятиме по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України на всій території України.

Аналогічно до 2020 року, законопроектом надано право органам місцевого самоврядування у 2021 році приймати рішення про внесення змін щодо встановлення місцевих податків, зменшення ставок єдиного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. При цьому такі рішення вони можуть приймати не дотримуючись положень ПКУ в частині строків їх прийняття і початку дії.

Також законопроектом пропонується повернути норму, яка була скасована Законом № 1071-IX від 04.12.2020 – на період встановлення карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби заборонити проводити органам державного нагляду (контролю) планові заходи із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Нині діє мораторій на проведення планових заходів державного нагляду, проте він не розповсюджується на державний нагляд (контроль) за діяльністю:

  • суб’єктів господарювання, які відповідно до затверджених Кабінетом Міністрів України критеріїв оцінки ступеню ризику від провадження господарської діяльності віднесені до суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику;
  • сфери дотримання вимог щодо формування, встановлення та застосування державних регульованих цін;
  • сфери санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Законопроект № 4571-2 пропонує розповсюдити мораторій у цілому на всіх суб’єктів господарювання, незалежно від ступеню ризику їх діяльності та сфери державного нагляду.

Запропоновані державою заходи підтримки для виробників сільськогосподарської продукції, які зазнали втрат через карантинні заходи та складні погодні умови, є вкрай важливими. Послаблення державного контролю за господарською діяльністю бізнесу убезпечить підприємців від сплати штрафів, зупинення діяльності та, відповідно, від додаткового фінансового навантаження. Разом з тим, загальна заборона здійснення державного нагляду дуже вплине на надходження до бюджету. Отже, не виключаємо, що в цій частині законопроект не буде підтриманий народними обранцями або ж буде підтриманий із виключеннями.