Defence of enforcement

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), є колегіальним органом, наділеним досить широкими повноваженнями у сфері контролю за діяльністю та питаннях притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання у сфері енергетики.

Зупинення дії ліцензії 

Регулятор здійснює свої повноваження шляхом, зокрема, державного контролю та застосування заходів впливу.

Заходи впливу, які може застосовувати регулятор до окремих суб’єктів господарювання, включають штраф, зупинення дії ліцензії або взагалі анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності.

Також регулятор не позбавлений повноважень застосовувати і менш суворі заходи впливу, такі як застереження або попередження суб’єкта господарювання про необхідність усунення порушень.

Як убачається із численної судової практики, суб’єкти господарювання нерідко не погоджуються з окремими рішеннями регулятора про застосування заходів впливу, а тому оскаржуються у

судовому порядку.

Очевидно, що оскарження накладеного штрафу може відбуватися паралельно із здійсненням сталої господарської діяльності відповідного підприємства і зазвичай прямо не впливає на їхній результат, хоча є приклади, коли внаслідок накладення неспівмірного із вчиненим порушенням штрафу підприємству доводиться припинити свою господарську діяльність.

Read More: