How to use facsimile signature

У вказаній статті висвітлено специфіку застосування “факсиміле”, можливі ризики і шляхи їх мінімізації, а також, позиції судових та державних органів з цього приводу.

Поняття факсимільного відтворення підпису (або ж як прийнято говорити «факсиміле») з’явилося у вітчизняному законодавстві досить давно і набуло широкого використання у діловому обороті як серед суб’єктів підприємницької діяльності так і в державних структурах.

Не дивлячись на це, до сих пір виникають питання щодо законності використання «факсиміле» в тих чи інших випадках або ж щодо порядку такого використання та мінімізації ризиків, пов’язаних із таким використанням.

З широким розповсюдженням електронного цифрового підпису та поширенням різних засобів для обміну документами в іншій, аніж паперова, формі, як не дивно, питання щодо використання «факсиміле» почали виникати дедалі частіше, у зв’язку із чим, я спробував дещо розібратися у вказаній темі та поділитися результатами свого дослідження.

Read More: