Property annex

Відповідно до частини 1 статті 777 Цивільного кодексу України, наймач, який належно виконує свої обов’язки за договором найму, після спливу строку договору має переважне право перед іншими особами на укладення договору найму на новий строк.

Наймач, який має намір скористатися переважним правом на укладення договору найму на новий строк, зобов’язаний повідомити про це наймодавця до спливу строку договору найму у строк, встановлений договором, а якщо він не встановлений договором, — в розумний строк.

Автоматична пролонгація Господарський кодекс України більш стисло описує переважне право орендаря, зокрема, частиною 1 статті 285 цього Кодексу передбачено, що орендар має переважне право перед іншими суб’єктами господарювання на продовження строку дії договору оренди.

Водночас частинами 2–3 статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Закон) встановлено, що у разі відсутності заяви однієї зі сторін про припинення або зміну умов договору оренди протягом одного місяця після закінчення терміну дії договору він вважається продовженим на той самий термін і на тих самих умовах, які були передбачені договором.

Після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. 

У разі, якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він зобов’язаний письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору.

Read More: