Statute of LLC in a new way

Новий Закон “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” характеризується певною диспозитивністю, що викликає низку запитання, зокрема, що ж саме потрібно передбачити в статуті?

Вже майже як три місяці минуло з моменту набрання чинності Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі – Закон).

Три місяці – не багато і не мало для «підбиття» висновків. З одного боку – за настільки короткий період ще не встигла сформуватись судова практика щодо застосування норм Закону. З іншого боку – з нормами нового Закону щоденно доводиться працювати директорам підприємств, бухгалтерам, юристам, нотаріусам…

Новий Закон надає максимум диспозитивності в правах учасників та корпоративному управлінню ТОВ. Зокрема, Законом зведено до мінімуму перелік відомостей, які обов’язково повинні бути відображенні в статуті ТОВ. Водночас, багато норм Закону мають вказівку про те, що в своїй діяльності ТОВ може відступити від закріплених в Законі правил.

Однією з основних «можливостей відступити від правил» Закону є закріплення в статуті відповідних положень, які регулюватимуть діяльність ТОВ.

Так, поряд з обов’язковими відомостями, які повинні бути відображені в статуті ТОВ (найменування ТОВ; органи управління ТОВ та їх компетенція; порядок вступу та виходу з ТОВ), Закон встановлює також можливість передбачити в статуті й інші відомості, що не суперечать закону.

З врахуванням такої диспозитивності досить часто виникає запитання: а що ж саме потрібно передбачити в статуті для того, щоб організувати роботу ТОВ, полегшити ведення діяльності та, в той же час, захистити права учасників ТОВ?

Нижче пропонуємо розглянути деякі додаткові «опції», які можуть бути передбачені в статуті.

Read More: