Trust, but verify

Проведення податкових перевірок є невід’ємною частиною бізнес-процесів у будь-якій країні світу, і Україна не є винятком. 

Проте якість та правильність податкової перевірки значною мірою впливає як на інтереси бізнесу, так і на інтереси держави.

Судова практика яскраво демонструє, що контролюючі органи досить часто допускають порушення при проведенні перевірок, що стає причиною визнання протиправними та скасування податкових повідомлень-рішень, тож дуже сподіватись, що новостворена Державна податкова служба (ДПС) України буде значно відрізнятись у цьому аспекті від Державної фіскальної служби не доводиться.

Оскільки мораторій на перевірки закінчився, податківці (як і інші контролюючі органи) налаштовані більш активно перевіряти бізнес. Саме тому всім платникам податків уже тепер потрібно готуватись і тримати руку на пульсі.

Що треба знати?

Податковим кодексом (ПК) України передбачено такі основні види податкових перевірок:

1. Камеральна — здійснюється на підставі інформації з податкових декларацій, даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість (ПДВ), даних з Єдиного реєстру акцизних накладних та системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (підпункт 75.1.1 пункту 75.1 статті 75 ПК України).

2. Документальна (планова або позапланова; виїзна або невиїзна) — перевіряється своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати всіх передбачених ПК України податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства (підпункт 75.1.2 пункту 75.1 статті 75 ПК України).

3. Фактична — здійснюється за місцем провадження господарської діяльності, розташування об’єктів права власності підприємця. Цією перевіркою контролюється дотримання законодавства щодо обігу готівки, порядку здійснення розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, тощо (підпункт 75.1.3 пункту 75.1 статті 75 ПК України).

Read More: